Prakardkai.com


อยากมั่นคง มั่งคั่ง ต้องหมั่นเก็บออม และเช็คเบอร์มงคลหลีกเลี่ยงเงินรั่วไหลและใช้เงินมือเติบ

การวางแผนให้ชีวิตสบายยามแก่ชรา  เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ  ฉะนั้นคนเราจึง

อยากมีฐานะมั่นคง  มั่งคั่ง  ยามบั้นปลายชีวิต  ซึ่งต้องอาศัยการหมั่นเก็บออมทรัพย์สินและเงินทอง

แต่บางครั้งก็อาจเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เงินรั่วไหลโดยไม่คาดคิด  หรือเผลอใช้เงินมือเติบตามอารมณ์

พาไป กว่าจะคิดได้  เงินก็พร่องไปมากแล้ว  เราจึงควรเช็คเบอร์มงคลเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้

 

ตัวเลขที่ทำให้เกิดเงินทองรั่วไหล  ก็คือ  26 , 82 , 39  และกลุ่มตัวเลขกระเป๋ารั่ว   ได้แก่

026 , 027 , 062 , 072 , 067 , 076 , 028 , 080 , 082 , 086 , 068 , 602 , 206 , 620 , 260 , 207 ,

702 , 270 , 720 , 706 , 607 , 760 , 670 , 708 , 807 , 808 , 800 , 008 , 802 , 208 , 820 , 280 ,

806 , 608 , 680 , 860 , 868 , 886 , 688 , 686 , 668 , 866 

 

หากมีเลขที่ทำให้กระเป๋ารั่ว  เงินทองรั่วไหล  จึงควรเช็คเบอร์มงคลหาเลขที่เสริมดวงการเงิน

และอุดรูรั่ว  ตัวอย่างเช่นคู่เลข  29 , 92  ให้พลังด้านหาเงินคล่อง  เป็นคู่มีเสน่ห์เรียกทรัพย์

ด้วยพลังแห่งเสน่ห์จากดาวจันทร์เลข  2  และอิทธิพลจากดาวเกตุเลข  9  ที่ส่งเสริมด้าน

โชคลาภแบบแปลกๆ ฟลุ๊คๆ และอย่างเหลือเชื่อ

 

คู่เลขใช้เงินมือเติบคือ  06 , 60  เป็นเลขที่หาเงินมาได้อย่างง่ายดาย  จึงทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ใช้จ่ายตามใจตัวเอง  จึงเก็บเงินไม่อยู่    และคู่เลข  68 , 86   ก็เช่นกัน  เป็นคู่เลขที่หาเงินเก่ง

หาเงินได้คล่อง  จึงกล้ากินกล้าใช้  ใช้จ่ายตามอารมณ์  ชอบกินชอบเที่ยว  จึงสิ้นเปลือง

การเช็คเบอร์มงคลจะช่วยหลีกเลี่ยงตัวเลขเหล่านี้

 

คู่เลขเสริมความมั่งคั่ง  เงินทองไม่ขาดมือ  คือคู่เลข  56 , 65  ถือเป็นเลขคู่ทรัพย์คู่โชค

ฉลาดในการวางแผนการเงิน  มีเป้าหมายชัดเจน  หารายได้หลายช่องทาง  ชะตาชีวิตโดดเด่น

จัดการปัญหาได้ดี  เป็นคู่เลขเสริมความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

 

ดังนั้น  ถ้าอยากมั่นคง  มั่งคั่ง  นอกจากต้องหมั่นเก็บออมแล้ว  การเช็คเบอร์มงคลจะช่วย

หลีกเลี่ยงตัวเลขเงินรั่วไหลและตัวเลขการใช้เงินมือเติบนั่นเอง
https://checksim19.wordpress.com