Prakardkai.com


การดูแล สุขภาพ แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

การดูแล สุขภาพ แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
« เมื่อ: กันยายน 11, 2019, 04:15:19 PM »
ภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านสุขภาพนับว่าเป็นวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในสังคมไทยค่ะ

โดยภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ตกผลึกมาจากการสังเกตทดลองใช้ คัดเลือก กลั่นกรอง พัฒนา และสั่งสมสืบทอด ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาไทยจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพในเรื่องของการบำบัด บรรเทา รักษาป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพของคนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีวิธีดูแลสุขภาพในแบบภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณที่คุณสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบไม่ยาก รับรองว่าอัดแน่นไปด้วยเกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพเพียบ พร้อมแล้วตามมาดูกันเลยค่ะ!

1. ปรับสมดุลในร่างกาย ด้วยอาหารฤทธิ์ร้อน-เย็น

คำกล่าวที่ว่าคนสมัยก่อนกินอาหารเป็นนับว่ามีความเป็นจริงอยู่มากค่ะ โดยเฉพาะพืชผักของบ้านเราส่วนใหญ่แทบทั้งหมดล้วนมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้น หากเข้าใจหลักการและนำมาประยุกต์ใช้กับการกินอาหารแต่ละวัน คุณก็จะมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยแม้ในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย จะเห็นได้ว่าการกินอาหารของคนไทยสมัยโบราณนั้นปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล โดยยึดเอาสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศเป็นปัจจัยในการกำหนดพฤติกรรมการกิน ซึ่งคนโบราณจะไม่กินอะไรซ้ำๆกันตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเน้นไปที่การกินพืชผักผลไม้ จึงทำให้มีสุขภาพแข็งแรงนั่นเอง


การดูแล สุขภาพ แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.สุขภาพดี.net/สุขภาพ/